Caught (up) in traffic

Home » Posts tagged 'Yolanda'

Tag Archives: Yolanda

#ReliefPH: Help the victims of Typhoon Haiyan in the Philippines

The online news organization Rappler has compiled a list of organizations by which you can course through your help.

Anything that can be spared will be of help to the people affected by super typhoon Yolanda (international name: Haiyan).

Tulung-tulong po tayong lahat!

Salamat sa mga tulong at dasal para sa mga nasalanta ng bagyo! Pagpapalain kayo ng Maykapal sa inyong pagtulong!